Oudercommunicatie
Een goede communicatie is van groot belang.

Communicatie gaat over zowel zenders als ontvangers. Als zenders en ontvangers niet goed zijn afgestemd, kan je eindeloos berichten sturen, maar bereik je nooit je doel. Afstemming is cruciaal als het gaat over communicatie. De bereidheid goed naar elkaar te luisteren en elkaar, als school en ouders, te zien als gelijkwaardige partners in de opvoeding, is het doel van dit communicatieprotocol.

Persoonlijk contact is heel goed mogelijk en dat kan, mits goed gebruikt, een groot voordeel zijn.

We stellen het in hoge mate op prijs als een ouder de leerkracht ’s ochtends direct en kort informeert (persoonlijk of per mail) over zaken die spelen rondom het welzijn van uw kind (een onrustige nacht, een probleem thuis, een blessure e.d.).

Maar voor schooltijd is de tijd te kort voor een uitgebreide uitleg of een doordachte reactie van een leerkracht. Bovendien vragen de binnenkomende kinderen om aandacht van de leerkracht en hebben ze daar ook recht op.

Mochten er zaken zijn die een langer gesprek nodig hebben, dan vragen we ouders dat niet per mail te doen maar om (per mail) een afspraak met de leerkracht te maken na schooltijd. Dan kan de leerkracht tijd voor ouders vrijmaken om even goed te luisteren en samen met ouders een oplossing te vinden. In dit kader vinden we het belangrijk dat de aanvangstijd van de lessen wordt gerespecteerd, zodat de groep op tijd kan beginnen.

Het is onze wens dat ouders ervaren dat wij een school zijn die open staat voor vragen of wensen en dat wij een team zijn dat bereid is om goed te luisteren en de zorgen van ouders serieus te nemen.

We hopen op deze wijze in goed overleg met ouders samen te kunnen werken om het beste onderwijs te kunnen realiseren voor de kinderen.

 

Klachtenprocedure

We hopen natuurlijk als school vooral dat we problemen voor kunnen zijn en dat ouders niets te klagen hebben. Maar mocht dat toch niet lukken, dan

verzoeken we ouders zich vooral rechtstreeks en persoonlijk tot degene te wenden die het aangaat. Dat voorkomt veel beeldvorming en ruis en meestal is in een goed gesprek op basis van wederzijds begrip veel uit te leggen en te herstellen.

Mochten ouders er echter met de betreffende persoon niet uit komen, dan kunnen zij zich altijd richten tot de directie.

De directieleden maken dan een afspraak met de ouders en betrekken direct of in tweede instantie de desbetreffende persoon bij het gesprek om de zaak op te kunnen helderen en op te lossen.