Visie, Missie van de Tweemaster

OBS De Tweemaster is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
Onze school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening en overtuiging.

Onze missieis:  Niet apart, maar samen

In onze visie geven wij aan welke richting wij kiezen met ons onderwijs en hoe wij ons onderwijs op een zo goed mogelijke wijze vormgeven.

De Tweemaster is een school voor alle kinderen van 4 – 12 jaar, waar ze met hun eigen specifieke eigenschappen en behoeften tot hun recht komen.
Wij stimuleren dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt en met plezier aan zijn eigen mogelijkheden werkt. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen binnen de groep en het individuele karakter, waarbij wij ieders talent zoveel mogelijk naar boven halen.

Onze school biedt een veilige, prettige, gestructureerde, moderne en uitnodigende leeromgeving. De kinderen krijgen de kans te ervaren dat het fijn is om bij een groep te horen, waarin je wordt opgenomen en geaccepteerd.

De leerkracht is hierbij de coach, die leerlingen in hun leerproces begeleidt, waarbij samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten.

De inbreng van kinderen en de samenwerking met de ouders als educatief partner vinden wij belangrijk. De wederzijdse verwachtingen over de ontwikkelingen en leerresultaten van uw kind(eren) worden tijdens oudergesprekken besproken.

Partnerschap tussen ouders en school gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school over onderwijs en opvoeding.