Profilering van de Tweemaster

Bibliotheek op school

Vanaf augustus 2015 hebben wij de bibliotheek op school. Wij geven op deze manier een extra impuls aan het leesplezier van kinderen en maken ze tevens wegwijs in het gebruik van sociale media. Voor de groepen 1 / 2 zijn ouders betrokken bij de uitleen van boeken.

Cultuur op school

Via thema’s wordt er aandacht besteed aan onderwerpen in de directe omgeving van de school zoals het cultureel erfgoed van Hoogezand-Sappemeer.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen in hun basisschooltijd in aanraking komen met verschillende vormen van cultuur. Wij gaan naar toneel- en muziekvoorstellingen, films, musea, workshops en naar de bibliotheek.
Tevens geven de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan enkele keren zelf een voorstelling. Er wordt veel aandacht besteed aan drama zodat de leerlingen zich vrijer durven presenteren voor een groep.

Pedagogisch klimaat

Wij werken altijd aan een fijn pedagogisch klimaat binnen de school, waarin leerlingen zich gehoord en op hun gemak voelen. Wij hebben een leerlingenraad waar leerlingen uit de bovenbouw mee mogen praten over verbeterpunten en knelpunten.

Ouderbetrokkenheid

Een goede start op de basisschool geeft voor later een goede leerhouding en plezier in het onderwijs. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat ouders en school goed samenwerken. Als ouders helpen bij het maken van huiswerk, of belangstelling hebben voor wat er op school gebeurt, heeft uw kind betere kansen op school.